Date関数でタイマーをカウントするサンプル

++iで毎秒1を加算:
(スリープ中は停止する)
0

Date関数で毎秒1を加算:
(スリープ中は停止するが再開後にスリープしていた時間分が補正される)
0
var r = document.getElementById("r");
var r2 = document.getElementById("r2");
var nTime = (new Date().getTime()).toString().slice(0, 10);
var rTime;
var i = 0;
setInterval(function(){
  r.innerHTML = ++i;
  rTime = (new Date().getTime()).toString().slice(0, 10);
  r2.innerHTML = rTime - nTime;
}, 1000);